Categoria: Audiolibri in Polacco

Monachomachia, czyli Wojna mnich√≥w AUDIOBOOK IN POLISH ksińÖŇľka m√≥wiona GREATAUDIOBOOKS

Monachomachia, czyli Wojna mnich√≥w AUDIOBOOK IN POLISH ksińÖŇľka m√≥wiona GREATAUDIOBOOKS

SIEDEM WYBRANYCH POWIADAN W. ORKAN Full AudioBook in POLISH ksińÖŇľka m√≥wiona GREATAUDIOBOOKS

WŇāadysŇāaw ORKAN (1875 – 1930) “UkochaŇāem lud biedny ponad miarńô, Bom sińô jego pieŇõnińÖ wykoŇāysaŇā. UkochaŇāem zwyczaje i gwarńô, kt√≥rem jako dziecko z piersi matki wyssaŇā.” – fragment wiersza “Przygrywka” WŇāadysŇāawa Orkana (1875-1930). Julian KrzyŇľanowski nazwaŇā go “pieŇõniarzem krainy kńôp i wiecznej nńôdzy”. RzeczywiŇõcie, caŇāe Ňľycie Orkana, tak jego pisarstwo jak dziaŇāalnoŇõńá spoŇāeczna, poŇõwińôcona jest …

Lalka | Przesluchanie Ksiazkie | Full AudioBook | Polish | Unabridged | Prus

BolesŇāaw PRUS (1847 – 1912) … Pierwszy z trzech tom√≥w klasycznego dzieŇāa BolesŇāawa Prusa opowiadajńÖcego historińô miŇāoŇõci kupca StanisŇāawa Wokulskiego do zuboŇľaŇāej arystokratki, Izabeli ŇĀńôckiej, na tle panoramy dziewińôtnastowiecznej Warszawy.

full length movies on youtube FREE PLAYLISTS

by KissTube and Guarda Ora (watch now!) the best movies playlists on the net! And also music, audiobooks, lessons and much much more! Subscribe our channels!

polish audiobooks POLSKI

POLSKI AUDIOBOOKS PLAYLIST https://www.youtube.com/playlist?list=PLGXHsIJdc69l5GAkpLDkFtcAqwb7Yo2ml audiobooks apk https://play.google.com/store/apps/details?id=application.audiobooks